Praktijkexamens

Wat wordt er beoordeeld bij een praktijkexamen?

In de rijprocedure B wordt het meest wenselijk rijgedrag beschreven.

De Rijprocedure B kan op verzoek worden gemaild, maar je kan hem ook zelf opzoeken.

Hoofdstuk 1 gaat over de bediening en beheersing van het voertuig en milieubewust rijgedrag.

In hoofdstuk 2 wordt het gewenste, aangepaste, besluit-vaardige en sociale rijgedrag beschreven dat vereist is voor een veilige deelname aan het verkeer. 

De onderwerpen in hoofdstukken 1 en 2 hebben een algemeen karakter en zijn van toepassing op alle examenonderdelen die in hoofdstuk 3 worden beschreven.

De zeven onderdelen verkeersdeelneming die in hoofdstuk 3 van de Rijprocedure worden beschreven vormen de examenonderdelen van het praktijkexamen.

 1. wegrijden                                                                                                         
 2. rijden op rechte en bochtige weggedeelten                                              
 3. gedrag nabij en op kruispunten                                                                    
 4. invoegen – uitvoegen                                                                                           
 5. inhalen – zijdelings verplaatsen                                                                    
 6. gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten (in-/uitrit/erf/overweg/v.o.p./trambushalte/rotonde)                                    
 7. bijzondere verrichtingen.

Voor elk van die examenonderdelen worden voor de bepaling van de rijvaardigheid de volgende onderwerpen van beoordeling gehanteerd:

 1. rijklaar maken en bediening/beheersing                                                       
 2. milieubewust rijgedrag                                                                                      
 3. aangepast en besluitvaardig rijden                                                               
 4. belangen andere weggebruikers                                                                      
 5. kijkgedrag                                                                                                              
 6. voorrang verlenen/voor laten gaan                                                                
 7. plaats op de weg/plaats van handelen                                                            
 8. afstand houden                                                                                                  
 9. snelheid                                                                                                                 
 10. reageren op verkeerslichten/aanwijzingen                                                  
 11. reageren op overige tekens                                                                               
 12. geven van/reageren op signalen                                                                      
 13. vertragen/remmen/stoppen.

De onderwerpen 1 en 2 zijn beschreven in hoofdstuk 1 van deze Rijprocedure, de onderwerpen 3 en 4 in hoofdstuk 2. De onderwerpen 5 t/m 13 worden, voor zover van toepassing, behandeld in elk van de zeven onderdelen van hoofdstuk 3.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress